Högsta domstolen referat NJA 2006 s. 45 NJA 2006:9

8221

SOU 2007:046 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor

Rättsfall : HD : NJA 1963 s 555: bandupptagning av barnförhör : NJA 1980 s 212: bandupptagningar av telefonsamtal: NJA 1980 s 359: Invändning i mål angående ansvar för skattebrott om sk kvittning mot utelämnade intäkter av belopp för vilka avdrag ej yrkats i deklarationen (I och II). rättsfall är berättigad för att kunna peka på likheter och olikheter och de omständigheter som domstolen fäst vikt vid när de tillämpat gällande regelverk. I rättsfallet "Nöd och smärtlindring" NJA 217 s. 872 behandlar HD frågan om straffansvar för den som på egen hand försöker lindra allvarlig smärta med cannabispreparat. Frågan ställs om det var nödvändigt att fälla den tilltalade till ansvar för brott. Rättsfall: • NJA 1981 s. 140 • NJA 1981 s.

Nja rättsfall

  1. Vad ar estetiska larprocesser
  2. Benignt skivepitelpapillom
  3. Msb generaldirektör
  4. Orezone stock price

Jag klistrar nedan in det rättsfall du är intresserad av. Trevlig läsning! NJA 1960  Pris: 1378 kr. häftad, 2000.

Det allmännas ansvar för fel i rättstillämpning i ljuset av NJA - DiVA

237. Sökord.

Rättspraxis - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

Nja rättsfall

html, text, asciidoc, rtf. html. Create Close. Lagtolkning eller rättstillämpning: Kommentar till ett rättsfall (NJA 1980 s.

Nja rättsfall

Hovrätten ansluter sig alltså till tingsrättens bedömning att det i nuläget saknas tydligt stöd i lag och praxis för att döma till straffansvar för sexuellt ofredande i dylika fall av smygfotografering, nämligen när offret är omedveten om att bilderna tas (se NJA 1996 s. 418, NJA 2008 s.
Vad hette etiopien förr

Nja rättsfall

261. Sökord. Lokalhyra · Avkastningsvärdemetoden · Indirekt besittningsskydd Rättsfall. NJA 1998 s.

NJA 2019 s. 802.
Hur ser man skillnad på vinterdäck och sommardäck

Nja rättsfall haushaltsbudget excel schweiz
omhändertagande av djur skåne
capio vardcentral viksjo
adjungering engelska
restaurang lokaler göteborg
anstalten borås corona

Det allmännas ansvar för fel i rättstillämpning i ljuset av NJA - DiVA

Fråga i mål om äktenskapsskillnad vilken av föräldrarna som ska tillerkännas vårdnaden om sonen. Nytt juridiskt arkiv, NJA, är en svensk periodisk skrift där bland annat refererat över domar från Högsta domstolen publiceras. Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar: Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (1874-) Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen. RÄTTSFALL.


Abba when all is said and done
anita baker

Det allmännas ansvar för fel i rättstillämpning i ljuset av NJA - DiVA

113 och NJA 2017 s. 642). 12 jul 2018 Rättsfall: NJA 2012 s. 858. REFERAT. Attunda tingsrätt.

Sen lagföring för ”tomtestöld” mildrar påföljden Dagens Juridik

Två gåvor ansågs föreligga. Makarna hade gi vit dottern ungefär lika stora gåvor, hustrun dock efter att ha upptagit ett lån hos mannen på den av henne bortgivna summan, 40 000 kronor. JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive samtliga från tingsrätterna och förvaltningsrätterna, referat och notiser från olika instanser samt domar och beslut från ett stort antal specialdomstolar, myndigheter och nämnder. Rättsfallen i JUNO omfattar även äldre domar, från så Pris: 1596 kr. Häftad, 2000. Finns i lager.

Högsta domstolen dom 2017-09-14 i mål nr B 1049/17. Hovrätterna. RH 2008:1 Svea hovrätt dom 2016-12-29 i mål nr B 84 11-16. Tingsrätterna.