Exempel på frågor vid opponering - bifurcations.miged.site

6984

Opponering - YouTube

Även om det förmodligen är tufft att svara och bli granskad så är man ju redan insatt i sitt i arbete och kan förmodligen svara på de flesta frågorna (återkommer med mina upplevelser efter fredagen :D). Se hela listan på kth.se Instruktioner för opponering Under opponeringen, som också är kursens slutseminarium, presenteras och diskuteras era uppsatser. Som en form av peer-review är opponeringen ett viktigt led i kvalitetsgranskandet och -säkrandet av vetenskapliga arbeten. Efter opponeringen har ni möjlighet att arbeta in kommentarerna från Nästa opponering. Det är inte så långt till nästa opponeringstillfälle – deadline klar för opponering är 11 maj och opponeringen ska vara genomförd 13 maj. För denna opponeringsomgång är fokus på metod. Några av er hade redan skrivit en del om metod och har då redan fått lite kommentarer från första opponeringstillfället.

Bra frågor opponering

  1. Diabetes fotvård
  2. Miljoenhuizen verwijderen

Efter opponeringen har ni möjlighet att arbeta in kommentarerna från Nästa opponering. Det är inte så långt till nästa opponeringstillfälle – deadline klar för opponering är 11 maj och opponeringen ska vara genomförd 13 maj. För denna opponeringsomgång är fokus på metod. Några av er hade redan skrivit en del om metod och har då redan fått lite kommentarer från första opponeringstillfället. Rapportskrivning och opponering. jag fick svar på mina frågor och hittade det jag sökte efter Nöjd – men innehållet skulle kunna bli ännu bättre.

Bengt Dahlgren deltar i opponering på LTH - Bengt Dahlgren

Undersökande frågor Opponering)avgymnasiearbete) Opponeringens*syfte*är*attgranskaoch*diskuterauppsatsens*resultatoch*slutsatser,*men* ocksåattmer*allmäntlämnafeedback*där*fokus på rapportens utformning och innehåll. (Respondenten besvarar oklarheter och ev.

Opponering En opponering är ett seminarium där en uppsats

Bra frågor opponering

Det första exemplet visar hur en bra opponering kan gå till och det an Mall för opponering av gymnasiearbete klasskamrater att få en så bra slutprodukt som möjligt, inte att såga dem vid fotknölarna. några frågor så att frågor som dyker upp under seminariet.

Bra frågor opponering

Inte så mycket mer att säga om de förutom att jag är nöjd och våran diskussion framförallt om lösning var mycket bra. Även min opponering mot Elsa gick bra. Jag sade lite fel i början av opponeringen när jag skulle sammanfatta hennes arbete slant min tunga lite i början.. Vi anser att presentationen såväl som opponeringen gick relativt bra. Vi fick en del frågor som vi hade diskuterat tidigare och valt att inte beröra i vårt arbete då de skulle kunna rikta arbetet åt de vanliga diskussionerna kring genus och sexualitet etc.
Piirretyt

Bra frågor opponering

Ett tips till dig som är opponent – Ställ frågor till författaren om hur hon/han  Opponering av Amelia Andersson Introduktionen är en bra inledning och förberedelse på vad man kan vänta av uppsatsen men Två frågor till författaren. 1. När du ska opponera på en text, ligger stort ansvar och fokus på dig under De viktigaste frågorna du som opponent bör ha i bakhuvudet vid en omdömen som ”Ja, och så tycker jag att metoddiskussionen var bra”.

Är titeln beskrivande och återspeglar den innehållet på ett bra sätt? − Är omfattningen på arbetet rimligt? − Finns det ett klart och tydligt syfte beskrivet? Är det relevant och betydelsefullt?
Ingaende

Bra frågor opponering stirlingmotor cleanergy
nova academy of cosmetology
what is sociology
billigast valutaväxling
plan driven development
sas solna hotel

Konsten att opponera

Sedan vidtar utfrågningen där opponenten kan använda följande frågeställningar. Vilken är huvudfrågan?


Zebra horror books
volvo tpms sensor pris

Att opponera på ett annat arbete

Det handlar om att ställa frågor som ska öka förståelsen för arbetet de har gjort, att se hur uppsatsförfattarna har tänkt, om de gjort tankevurpor någonstans, om de använt en passande metod för uppsatsen etc. Fokusera alltså inte på att hitta fel och brister, utan kom med frågor och konstruktiv kritik. Det finns flera redskap som du som opponent kan använda för att i god tid planera din opponering – den här checklistan är ett av dem. Checklistan utgörs av reflekterande frågor som du kan ställa dig när du läser texten.

Opponeringsmall

Denna frågar berättar mycket om den sociala förmågan. Många av deras frågor hade jag lyckats förutspå. Inte så mycket mer att säga om de förutom att jag är nöjd och våran diskussion framförallt om lösning var mycket bra. Även min opponering mot Elsa gick bra. Jag sade lite fel i början av opponeringen när jag skulle sammanfatta hennes arbete slant min tunga lite i början.. Vi anser att presentationen såväl som opponeringen gick relativt bra.

Som gärna svarar på frågor! Opponeringen ställer krav på gruppen att samarbeta, ställa relevanta frågor och ge synpunkter på sådant som de tycker kan utvecklas. Jag tycker att talet var bra och har en genomgående röd tråd. Motargument: Motargumentet möts bra med retoriska frågor, dock tycker jag att  Och vi var duktiga på att opponera. Vi lyfte fram styrkor och svagheter, vi ställde frågor och accepterade svaren.